Artwork > New

Indigo Stripes
Indigo Stripes
Oil on Canvas
30"x40"x1.5"
2023